fysiomed

Afspraakbevestiging

ALL ABOUT SYNERGY BODY, MIND & ENERGY

Afspraakinformatie consult podotherapie Beld

Bram van Waes

Lichamelijke klachten kunnen voortkomen uit een standsafwijking of een disfunctie van de voet. Dit kan leiden tot veranderd looppatroon waardoor er allerlei klachten kunnen ontstaan. Tijdens het eerste consult vindt er een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek plaats om te achterhalen wat de oorzaak van deze problemen zijn. Aan de hand hiervan bepalen we de manier van behandelen.

Neem het volgende mee:
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verwijzing (indien van toepassing)
  • Schoenen die je het meeste draagt (vrijetijds- en sportschoenen)
  • Sportkleding (of al aanhebben)

Het eerste consult duurt maximaal 45 minuten.

Zorgverzekering

Podotherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering gedekt, afhankelijk van jouw polis. Je kunt bij jouw zorgverzekeraar informeren naar de polisvoorwaarden betreffende vergoedingen voor podotherapie en/of podotherapeutische zolen. De factuur wordt eerst naar jou gestuurd door Infomedics, ons factoringsbedrijf, waarna hij kan worden ingediend bij de zorgverzekering. Afhankelijk van de polis wordt dit door de zorgverzekering vergoed. Zie hieronder de kosten van onze diensten:

Kosten
1e onderzoek €99,50
Consult podotherapie €55,00
Podotherapeutische zolen €145,00
Sportblok +€15,00
1e onderzoek + zolen + nacontrole €299,50

    Mocht de afspraak niet door kunnen gaan, neem dan z.s.m. contact met ons op, telefoonnummer 020 560 8920. Bij niet verschijnen of afbellen binnen 24 uur zullen de kosten in rekening gebracht worden.

    Bram van Waes is podotherapeut en is lid van de NVvP en de NVvSP en tevens aangesloten bij het Kwaliteitsregister: 59913164096. Voor verdere informatie kunt u kijken op: www.podotherapiebeld.nl

    NB: je ontvangt alleen een afspraakbevestiging per e-mail bij het 1e consult.