Manueel therapie valt bij de meeste zorgverzekeraars onder ‘fysiotherapie’. Manuele therapie wordt niet vergoedt vanuit de basisverzekering. Dit specialisme valt onder alternatieve geneeswijzen. 

File download