Fysiomed is gedeeltelijk open!

Video/telefonisch consult

Fysiomed blijft gedeeltelijk open voor mensen met acute klachten die een medische verklaring hebben van een huisarts of medisch specialist. Jouw behandeling dient strikt noodzakelijk te zijn.

Wij behandelen u alleen met mondkapje en handschoenen.

We zullen altijd eerst een intake doen door middel van een video/telefonisch consult. Bel 020 560 890 of mail naar info@fysiomed.org voor meer info.

We zullen je klacht beoordelen en een advies geven over hoe je daar in de komende weken mee verder kunt. Lees hierover meer door te klikken op de knop fysiotherapie op afstand in de bovenste balk of de knop hieronder.