fysiomed
Praktijkreglement

ALL ABOUT SYNERGY BODY, MIND & ENERGY

ons praktijkreglement

Voor een optimale dienstverlening hebben wij enkele centrumregels opgesteld.

For the English version of this page, click here.

Behandelen

 1. Controleer je verzekeringspolis altijd van tevoren. Indien je verzekering de behandeling niet of gedeeltelijk vergoedt, zul je de nota voor niet vergoede behandelingen toegestuurd krijgen (via Uwnota.nl). Administratieve vragen? Bel 020 560 89 20.
 2. Verhinderd? Annuleer dan min. 24 uur van tevoren. Indien je deze tijd niet in acht kunt nemen, behouden we ons het recht voor deze (behandel)afspraak in rekening te brengen.
 3. Accepteer altijd het afsprakenkaartje van onze receptioniste waarop je volgende afspraak staat.
 4. De maximale wachttijd bedraagt 10 minuten.
 5. Het kan voorkomen dat je fysiotherapeut of specialist afwezig is vanwege onverwacht extern (werk)bezoek, ziekte of een andere reden. In dat geval wordt je afspraak in principe waargenomen door een andere fysio of specialist.
 6. Onze fysiotherapeuten en een aantal specialisten werkt met stagiaires. Het is mogelijk dat je door 1 van hen wordt behandeld, altijd volgens de vaste werkwijze en filosofie en onder supervisie van de begeleider. Jouw mening wordt gewaardeerd.
 7. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
 8. We zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van materiële en / of immateriële zaken.
 9. Onze fysio’s handelen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO), waarin de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners zijn vastgelegd.
 10. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

 Trainen

 1. Bij aanvang van je trainingsperiode ontvang je een bandje, we verzoeken je die bij ieder bezoek te gebruiken.
 2. De regels voor in de trainingszaal: gebruik een handdoek, draag schone sportschoenen, niet bellen, niet eten, geen tijdschriften of kranten lezen tijdens het trainen, gebruikte materialen opruimen voor de volgende sporter, ga voorzichtig om met de apparatuur. Indien apparatuur beschadigd raakt door onzorgvuldig gebruik, kunnen we een schadevergoeding berekenen en dat doen we liever niet.
 3. Kinderen onder de 16 zijn niet toegestaan in de trainingszaal, tenzij ze begeleid worden door een fysio.
 4. We zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van materiele of immateriele zaken.

Administratie

De fysiotherapie-afdeling van SMC Fysiomed heeft met veel zorgverzekeraars contracten maar niet met allemaal.

Met deze verzekeringen hebben wij geen contract in 2022:

 1. CZ-groep
 2. Z&Z
 3. Nationale Nederlanden

Als je bij CZ-groep of bij Nationale Nederlanden bent verzekerd, ontvang je de factuur van je behandelingen op je privé-adres of per email. Deze kun je dan zelf declareren aan je zorgverzekeraar! Voor Z&Z geldt dit echter niet. Bij deze zorgverzekeraar wordt er helemaal niks vergoed.

Voor de maatschappijen waar we wel een contract mee hebben:

Behandelingen fysiotherapie en manueeltherapie worden bij de verzekeraar ingediend, indien je aanvullend verzekerd bent. Het aantal dat je vergoed krijgt, kun je vinden in jouw polisgegevens van de verzekeraar. Mocht dit aantal niet toereikend zijn, dan ontvang je via ons administratiekantoor Uwnota.nl (Infomedics Factoring B.V.) een nota.

Onze prijzen:

fysiotherapie

 • screening, intake en onderzoek: € 49,50.
 • zitting fysiotherapie:  € 39,50.

Tijdens de intake bespreek je met je fysiotherapeut of er gedurende deze afspraak ook behandeld wordt. Indien je ook behandeld wordt bedraagt de eerste zitting: € 89.

manueeltherapie

 • screening, intake en onderzoek: € 60,00
 • zitting manueeltherapie: € 49,50.

Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van consult(en) en dus voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de verzekering. Bezoek je een specialist? Dan licht de specialist de cliënt in hoe de betalingsregeling werkt. Afhankelijk van je verzekering kom je in aanmerking voor vergoeding van het consult.

We stellen het zeer op prijs als je opmerkingen, ideeën etc. hebt ter verbetering van onze dienstverlening.

Klacht

Ons centrum neemt deel aan de KNGF-klachtengregeling. Hierbij vind je de link indien je een klacht hebt over fysiotherapie. Overige specialisten hebben hun eigen klachtenregeling.