Uitleg chronische indicaties

Wat is een chronische indicatie?  

We spreken van chronische fysiotherapie wanneer uw aandoening, ziekte of klacht op de lijst van chronische indicaties staat. Deze lijst is door de overheid vastgesteld. 

 

Wanneer krijg ik een chronische indicatie? 

U krijgt een chronische indicatie als uw aandoening op de lijst Borst staat. Deze lijst is door de overheid vastgesteld. De eerste 20 behandelingen zijn dan voor uw eigen rekening of worden (deels) vergoed vanuit een aanvullende verzekering, inden u deze heeft afgesloten. Vanaf de 21e behandeling wordt er vergoed vanuit de basisverzekering. 

 

De eerste 20 behandelingen 

Deze eerste 20 behandelingen hoef je maar één keer per indicatie te betalen. Je hoeft dus niet elk jaar opnieuw deze eerste paar behandelingen te betalen, omdat de 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Wel wordt elk jaar opnieuw gebruik gemaakt van het eigen risico. 

 

Vanaf de 21e behandeling 

Boven de 18 jaar start de vergoeding uit de basisverzekering vanaf de 21ste behandeling. Let op wanneer u nog eigen risico over heeft dan wordt deze eerst opgemaakt door uw verzekering. 

 

Wat is eigen risico? 

Het eigen risico betaalt u voor de meeste zorg die door de basisverzekering wordt gedekt. (niet voor de huisarts) 

 

Hoeveel is mijn eigen risico?  

Het minimale eigen risico is € 385,00 van de zorgkosten, mits u geen gebruik heeft gemaakt van de vrijwillige keus het eigen risico te verhogen (maximaal € 885,00). 

 

Samengevat in het kort 

  • Behandeling 1 t/m 20 worden vergoed uit de aanvullende verzekering en/of zijn voor eigen kosten. 
  • Behandeling > 21 worden vergoed uit de basisverzekering. 
  • Behandelingen uit de basisverzekering kunnen bij u in rekening gebracht worden wanneer het eigen risico (verplicht €385) nog niet voldaan is.