BELANGRIJK NIEUWS VOOR KLANTEN VAN CZ / Delta Lloyd / OHRA

SMC Fysiomed heeft besloten om voor 2017 GEEN contract af te sluiten met bovengenoemde zorgverzekeraars.

Dit hebben we in ons 23-jarig bestaan nog nooit gedaan, maar we kunnen helaas niet anders. De voorwaarden zijn een klap in het gezicht, en we weigeren verder gekleineerd en uitgekleed te worden door deze partijen.

Lees verder voor het hoe en waarom, en nog belangrijker, wat dit voor U gaat betekenen.

WAT IS ER AAN DE HAND?

Het is bijna niet te missen in het hedendaagse nieuws: de fysiotherapie in Nederland functioneert onder zware druk van de zorgverzekeraars.
Wij zien in de contracten die ons jaarlijks door zorgverzekeraars worden aangeboden enkele patronen;

  • Steeds minder transparantie (behandelindexen en omzetplafonds zonder onderbouwing)
  • Steeds minder zittingen vergoed
  • steeds lagere tarieven voor geleverde zorg
  • steeds toenemende administratieve verplichtingen

We dachten dat we wel wat gewend waren de afgelopen jaren, en dat het dieptepunt achter ons lag. Niet is minder waar.

De contracten voor 2017 laten zien dat zorgverzekeraars nog altijd ruimte vinden voor meer duimschroeverij en CZ (met haar dochtermaatschappijen OHRA en Delta Lloyd) spant hierin de kroon.

WAT BETEKENT DIT VOOR FYSIOMED

Fysiomed is een bloeiende en dus groeiende praktijk. Steeds meer cliënten weten ons te vinden en geven ons een zeer hoog waarderingscijfer. Het bedrag dat wij per verzekeraar declareren, neemt logischerwijs toe. Dit komt niet omdat wij per cliënt vaker behandelen, maar omdat wij simpelweg meer mensen van fysiotherapie voorzien. Er is dus geen toename van het gemiddeld aantal behandelingen (weergegeven in de inmiddels ontransparante en dus beruchte ‘behandelindex’) maar wel een toename van omzet. Voor ons als ondernemende fysiotherapeuten die het beste voorhebben met hun cliënten een teken van succes.

CZ vindt dit blijkbaar een zorgwekkende ontwikkeling en heeft daarom voor 2017 een omzetplafond ingesteld, dat wij in juli 2017 (!) verwachten te bereiken.

Daarnaast heeft CZ het tarief per behandeling vanaf januari 2017 alvast met €2,- verlaagd. Speciaal voor Fysiomed. Navraag bij collega praktijken leert ons namelijk dat er een grote variatie aan tarieven wordt aangeboden. Op basis waarvan is ons echter geheel onduidelijk. Navraag bij CZ leverde niks op. Zo blijft het gissen, maar het zal ongetwijfeld een kostenbesparende maatregel zijn.

Fysiomed biedt kwaliteit. Met de tarieven die CZ bereid is te betalen voor behandelingen van de voor hun zo gewaardeerde clienten kunnen wij deze kwaliteit niet bieden.

Afgelopen week hebben we met alle 40 fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Fysiomed gestemd. En we hebben unaniem besloten dat we met deze zorgverzekeraar en haar dochtermaatschappijen de aangeboden verbintenis NIET aangaan. Een unicum in de historie van Fysiomed.

Genoeg is genoeg. We laten ons niet verder de hoek in drijven. Wij werken met volledige inzet en passie voor ons vak en patiënten, maar met deze manier van werken drukt de zorgverzekeraar de passie uit de zorgverleners.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

De komende weken zullen we al onze verwijzers en cliënten die bij CZ, OHRA en Delta Lloyd zijn verzekerd, informeren over deze beslissing en de gevolgen die dit voor hen heeft. Via mail, social media en intern bij Fysiomed.

We zullen daarbij regelmatig wijzen op de keuzemogelijkheid die u heeft om te switchen van zorgverzekeraar. Er zitten er namelijk een paar tussen die kwaliteit wel weten te waarderen.

Kortom: u hoort nog van ons!

scheidsrechter-in-brazilie-trekt-wapen-tijdens-opstootje