Het belang van drinken!

“Bij een vochtverlies van slechts 1,7% kunnen er al ongewenste effecten optreden als gevolg van een negatieve vochtbalans. Dit kan zich uiten in maag-darmklachten, kramp, hoofdpijn, zwakte en bovendien in een verlies van het prestatievermogen!” Voldoende drinken is voor sporters van groot belang, omdat dehydratie (een verlaagde vochtbalans in het lichaam) al snel leidt tot […]

Bulkdrinken en verschillende soorten drinkvocht

Het belang van drinken In mijn voorgaande blog beschrijf ik dat het gebruik van drinkvocht van grote invloed kan zijn op je sportieve prestatie. Om prestatieverlies te voorkomen is niet alleen voldoende drinken voorafgaande aan de inspanning belangrijk, maar ook tijdens en na afloop! De timing van inname en het soort drank dat je gebruikt zijn […]